תנאי שימוש

 
1. בעת ההרשמה לאתר יהיה עליך להצהיר אם אתה מעוניין להיות מיוצג כפרסונה פרטית או  סוכנות.
 
2. בעת הרישום לאתר עליך להשתמש בפרטים אמיתיים בלבד.
 
3. אין להירשם לאתר בשם מישהו אחר שלא בהסכמתו.
 
4.   על כל פרטי המכירה המופיעים באתר להיות מדויקים לחלוטין וסופיים.
 
5.   כל העסקאות הנעשות בעזרת האתר הן באחריותו של הקונה בלבד, ועליו האחריות לדאוג שהוא מבצע רכישה בטוחה.
 
6.    בעת הרישום לאתר אתה מצהיר כי אינך פועל מתוך כוונת זדון, גרימת נזק או מרמה.
 
7.   כל המודעות המפורסמות באתר הן הקניין הרוחני של הנהלת האתר ובאחריות המוכרים\ספקי המוצר בלבד.
 
8.   הנהלת האתר רשאית להרחיק לקוח\מוכר רשום ללא כל הודעה מוקדמת או הסברים אם תראה בכך צורך.